درباره ما

0 مدیر ویب سایت

هفته نامه “سطر اول” به شکل جریده هفته وار و صفحه انترنتی، توسط گروهی از فعالان رسانه یی، استادان دانشگاه و اهل قلم راه اندازی گردیده است.
ما در تلاشیم تا سهمی در راستای فقر زدایی فرهنگی و نهادینه سازی همدیگر پذیری،صلح و ثبات در کشور داشته باشیم.
این آروز با همکاری و همیاری دوستان و خوانندگان عزیر تحقق پذیر است، و ما هیچ گونه ادعای برتریت و موفقیت در امور را نداریم، مطالب نشر شده در هفته نامه و ویب سایت مبین اهداف و راه ماست، و گواه بر ادعای ما!
صفحات و ستون های هفته نامه سطر اول بدون هیچ گونه ملاحظه ی برای اهل قلم که در راستایی تحقق اهداف بالا رنگ می ریزند باز است.
به تغییر و دگرگونی جامعه فکر کنید و برای آن بنویسید، از ما انتقاد کنید، و برای رسیدن به اهداف ما را کمک کنید.

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

تبصرې بندې شوي دي