لغو جواز “آرین بانک”؛ سرکشی از قوانین افغانستان یا تأثیر پذیری از وضع سیاسی!

img

گزارش از: نیلوفر بارکزی

هفته ګذشته، بانک مرکزی کشور جواز فعاليت يك بانك ايرانى موسم بهآرين بانك” را لغو اعلام کرد که گفته شده به سرمايه گذارى مشترك بانك ملى ايران و بانك صادرات آن کشور در افغانستان ايجاد شده و به حيث يك بانك تجارتى در كشور فعاليت می كرد.

بانک مذکور از سال 2004 میلادی به این سو در افغانستان فعالیت داشت که به جز کابل تنها در هرات یک شاخه داشت.

 این اقدام بانک مرکزی افغانستان در حالی صورت می گیرد که قبل از این جواز طی سال جاری میلادی جواز نمایندگی های دو بانک پاکستانی(بانک الفلاح و حبیب بانک) در کابل، نیز لغو شد و فعالیت های آن در افغانستان ممنوع قرار گرفت.

از سوی دیگر سخنگوی بانک مرکزی کشور و همچنان آگاهان امور اقتصادی و بانکداری، دلیل لغو جواز این بانک ها را عدم پیروی از قوانین بانکداری در افغانستان و مؤثر نبودن آنها در پروسه رشد و توسعه اقتصادی افغانستان، عنوان می کنند.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در صحبت با هفته نامه “سطراول” اظهار داشت که آرین بانک به دلیل این که قانون و مقررات وضع شده دولت افغانستان در عرصه بانکداری را رعایت نمی کرد و از دستورات بانک مرکزی افغانستان، سرپیچی میکرد، جوازش لغو شد.

“هاشور” دلیل دیگر لغو جواز آرین بانک را سهم نداشتن این بانک، در توسعه و رشد اقتصادی کشور و عدم پرداخت قرضه ها به بازرگانان افغان نیز عنوان کرد.

وی همچنان تأکید بر این دارد که در این تصمیم دولت افغانستان، هیچ گونه انگیزه سیاسی وجود ندارد و تمام تصامیم در پرتو مسایل اقتصادی و به خصوص بخش مالی گرفته می شود.

“هاشور” می گوید که هدف از ایجاد این بانک در ابتدا، حل مشکلات مالی، اقتصادی و بازرگانی موجود میان ایران و افغانستان عنوان شده بود و توقع می رفت که شاید این بانک بتواند حضور بازرگانان ایرانی در افغانستان را سرعت دهد.

از سوی دیګر داود مهدیان، رئیس “آرین‌بانک”،پس از لغو شدن جواز فعالیتش در این کشور، به خبرگزاری ایرانی فارس نیوز گفته است که بانک مرکزی افغانستان در باره فعالیت این بانک “کلی‌گویی” کرده و این بانک تمام قوانین بانکی افغانستان را رعایت می‌کرده است. وی افزوده که راه های ګشایش دوباره آرین بانک در افغانستان را بررسی می کند.

سخنګوی بانک مرکزی کشور دلیل مسدو شدن نمایندگی “حبیب بانک” پاکستان در کابل را نیز سرباز زدن این بانک از اجرای قوانین بانکداری افغانستان می خواند.

وی همچنان افزود که آرین بانک در حقیقت یک بانک افغانی است که با سرمایه گذاری مشترک تجار ایرانی ایجاد شده بود و به این نام در کشور ایران هیچ بانکی وجود ندارد. در حالیکه به قول برخی رسانه ها این بانک از سرمایه مشترک دو بانک ایرانی در کابل ایجاد ګردیده بود.

در همین حال آگاهان امور بانک داری و اقتصادی نیز دلیل لغو شدن جواز بانک های خارجی در افغانستان را سرپیچی از قوانین بانکداری در افغانستان می دانند.

سلیم طوفان یکی از آگاهان امور اقتصادی در صحبت هایش با هفته نامه “سطر اول” اظهار داشت که” بانک به مثابه دوکان نیست”

 آقای طوفان می گوید به اساس قوانین، فرق بین بانک افغانی و یا بانک خارجی وجود ندارد، هردوی شان وظایف همسان دارند که عبارت از جمع آوری پول و دوباره قرضه دهی و سرمایه گذاری می باشد.

آقای طوفان در مورد دلیل لغو جواز ” آرین بانک” می گوید که این بانک آنچنان که توقع می رفت در اقتصاد کشور نقش بازی نکرد.

وی افزود که بانک باید در ساختار اقتصادی و سرمایه گذاری کشور سهم می گرفت و شرایط ساده را برای قرضه دهی برای مردم را فراهم می ساخت تا مردم میتوانست به صورت ساده پول از بانک بدست بیاورد.

این آگاه مسایل اقتصادی شک دارد که آرین بانک در قاچاق دالر از افغانستان به ایران نیز سهم داشت و می گوید: ” پولی را که حواله می کردند از آن هم کمیشن می گرفتند و از فعالیت های دیگری که از طریق ایران صورت می گرفت کمیشن می گرفتند.”

سلیم طوفان با تأیید صحبت های مسؤولین بانک مرکزی، دلیل عمده لغو جواز آرین بانک را عدم رعایت قوانین و مقررات متحد المال بانک مرکزی و همچنان جدی نگرفتن هشدار های بانک مرکزی و نداشتن نقش در توسعه اقتصادی افغانستان می پندارد.

این آگاه اقتصادی در رابطه به لغو نمایندگی حبیب بانک پاکستان در کابل می گوید که حبیب بانک پس از سرمایه گذاری نخست، در سرمایه گذاری خود اضافه نکردند و فعالیت شان فقط منحصر به حواله پول بود.

این آگاه اقتصادی تأکید کرد که لغو جواز فعالیت آرین بانک، ربطی به تحریم های جهانی بر ایران ندارد.

همچنان سلیم رحیمی آگاه امور بانکداری نیز در موافقت با صحبت های سخنگوی بانک مرکزی و تحلیل گر اقتصادی می گوید در افغانستان معمولاً هدف اساسی فعالیت بانک های خارجی، بهبود روابط بین ممالک به خاطر تجارتی است که بین این ممالک وجود دارد و به خاطر مرفوع شدن مشکلاتی است که در این راستا وجود دارد.

این آگاه امور بانکداری، به این باور است که موجودیت بانک در یک جامعه برای تقویت و پیشرفت و انکشاف آن بسیار مهم است.

وی دلیل ملغی شدن بانک ها از نظر د افغانستان بانک را مراعات نکردند قوانین و تخطی از قوانین را یک بُعد قضیه می داند و بُعد دیگر آن را عدم فعالیت این بانک ها به شکل مؤثر و سیستماتیک در سیستم اقتصادی مملکت می داند.

وی می افزاید: برخی از این بانک ها که جواز شان لغو شده، فقط یک طرفه به خاطر داد و ستد فعالیت داشتند، و فقط پول بازرگانان را از آنها می گرفتند و به مملکت متبوع خویش می فرستاند.”

این آگاه مسایل بانکداری می گوید:” ما همرای این هردو بانکی که جواز های شان لغو شده روابط تجاری بسیار زیاد نداریم، یعنی پیمانه داد و ستد نظر به سال های گذشته با این بانک ها کم شده است.”

 و می گوید فعالیت بانک های خارجی در بیرون از مرز های کشورش، به خاطر بهبود روابط اقتصادی و سیاسی و در کل در روابط عمومی بین کشور متبوع و کشوری که در آن فعالیت دارد، رول عمده دارد.

سلیم رحیمی به سیاسی بودن این انگیزه نیز اشاره کرده و اظهار داشت: در ظاهر امر، نظر به صحبت های سخنگوی بانک مرکزی دلیل لغو جواز بانک ایرانی و بانک پاکستانی، تخطی از قوانین بانکداری کشور عنوان شده است ولی ممکن است انگیزه سیاسی هم در آن دخیل باشد.

لغو جواز آرین بانک و قبل از آن لغو جواز نمایندگی دو بانک پاکستانی در افغانستان، در حالی صورت می گیرد که از آغاز پروسه بانکداری خصوصی در افغانستان تا حال جواز سه بانک داخلی (کابل بانک، بانک توسعه افغانستان و بانک تجارتی افغانستان) نیز از سوی بانک مرکزی کشور لغو گردیده است.

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

اړوندې ليکنې

نظر مو څرګند کړئ