نشانه گرفتن علمای دین و مساجد؛ زشت ترین تصویری از جنگ!

img

در آخرین روز هفتۀ گذشته شاهد یکی از بد ترین حوادث جنگ تحمیلی چند سال اخیر در کشور بودیم که انفجاری در یک مسجد و در اثنای ادای نماز جمعه، باعث کشته شدن یکی از علمای کشور و زخمی شدن چند تن از نماز گزاران در این مسجد گردید.

هر چند این واقعه، اولین واقعه از نوع خود نبود و با توجه به روال جنگ تحمیلی کنونی بر مردم و کشور افغانستان، به گونۀ حتمی گفته می توانیم که این واقعه آخرین واقعه از نوع خود نیز نخواهد بود، ولی آنچه مهم است این پرسش است که پس از هر یک از این چنین واقعات در اذهان مردم پدید می آید و آن اینکه چه کسانی و کدامین دست های در عقب این کار زار وحشیانه و این قتل و خون ریزی بهیمانه کار گر اند و چه هنگامی مردم و کشور ما از آن رهایی خواهد یافت؟

رسانه های کابل یک روز بعد از انفجار زبونانه روز جمعه در این مسجد شهر کابل می گویند که نماز گزاران نگران امنیت جان شان در مساجد شده اند و تعداد زیاد آنها گفته اند که شاید بعد از این، جهت ادای نماز به مسجد نروند.

با توجه به این وضعیت و مشاهده واقعاتی از این گونه که در گذشته اتفاق افتاده، معلوم می شود که دست های مرموزی در عقب این گونه حملات قرار دارند و هدف اصلی آن بر علاوه از بین بردن علما و روحانیون برجسته کشور، ایجاد فضای ترس و وحشت بین نماز گزاران و اهالی مسجد است که از مدتی به این سو در مورد رشد آن سخن گفته می شد.

چنانچه خبر ها حاکی از آن است که دروازه مسجد التقوا در ناحیۀ نهم شهر کابل که هزاران تن نماز گزار داشت،پس از این حادثه قفل گردیده و معلوم نیست که بار دیگر چه هنگامی این در بروی نماز گزاران گشوده شود.

طبعاً در یک کشوری که جنگ و خون ریزی به گونۀ مسلسل و برای چندین دهه در آن ادامه داشته باشد، توقع این گونه واقعات و انفجارات برده می شود ولی صدمه زدن قصدی به مساجد، اماکن مقدس و حمله بر نماز گزارانی معصوم، بُعد جدید این جنگ تحمیلی را نشان می دهد که طی چندین دهه جنگ بیگانه در این کشور، کم سابقه بوده است.

حال وظیفۀ حکومت شمرده می شود که مشخص سازد در عقب این گونه انفجارات مجهول و قتل علمای دین چه کسانی و برای تحقق کدامین اهداف دست دارند؟ که اگر چنین نشود، لقب “جمهوری اسلامی افغانستان”، برای این کشور خیلی زننده و بی ارزش تلقی خواهد شد.

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

اړوندې ليکنې

نظر مو څرګند کړئ