چالش های محیط زیستی در کشور، معضل بزرگ تر از همه!

img

عنایت الله ناصری فارغ التحصیل پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل

امروز یکی از بزرگترین چالش ها در کشور، نارسائی ها و ناهنجاری های محیط زیستی شناخته می شود، بحث مصؤونیت محیط زیستی در حال حاضر و در دوران های متفاوت زیست انسان ها، اصل مهم پنداشته شده است ولی امروزه معضلات محیط زیستی در افغانستان و از همه مهمتر در شهر کابل، ناسلامتی های مرموز و انسان کشی را به وجود آورده است و آلودگی های هوا و آب، میزان رنج صحی شهروندان را افزایش داده و سلامتی نیمه آن ها را در خطر منقرض شدن قرار داده است.

یکی از مشکلات مهم دیگر در همین راستا، جنگل زدایی در کشور است که باعث این شده تا آلودگی های خاک، خطر سیلاب ها، خشک سالی و سیلاب ها را افزایش دهد. در جهان امروز یکی از بزرگترین سامانه یی که مورد بحث و یک امر فوق العاده شناخته می شود، بحث محیط زیست سالم در احاطه و شهر های جهان است ولی در کشور ما یکی از پاافتاده ترین، مبهم ترین و بی توجه ترین موضوع، داشتن یک محیط زیست سالم و اقدامات و راهکار های مناسب در برابر کاهش دادن به معضلات محیط زیستی پنداشته می شود ولی برعکس  ما شاهد هستیم که در کشور ماغوغا ها، فریاد ها پیمان ها تنها صورت امنیتی و سیاسی به خود گرفته است و بردرمان های محیط زیستی، کدام توجه لازم صورت نمی گیرد.

بحث قطع جنگل ها و غرس نهال ها و شجره ها در محل آن یکی دیگر از مواردی است که باید جلب توجه دست اندرکاران محیط زیستی و اداره ملی محیط زیست قرار گیرد ولی با اظهار تأسف مسؤولان مربوط کدام توجه قابل مشاهده را در رابطه انجام نداده اند. به همین گونه امر دیگری اینست که باید هر شهروند این کشور، خود را در برابر کوچک ترین عمل ضد اخلاقی مبنی بر زیست میحطی مسؤول بدانند و در غیر آن به یک محیط زیست سالم نخواهیم رسید و اگر، هر شهروند، در برابر انداختن کثافات خانه و پوست میوه جات منزل خود مسؤولانه عمل نکند، شهر ما به پاکی و سلامتی زیستی رجوع نخواهد کرد.

در حال حاضر از شکوه ها و گلایه های شهروندان در کابل فهمیده می شود که تا حدی نارضایتی های خود را از افزایش آلودگی هوا نشان می دهند. اما این گونه می نماید که مسؤولان و سیاستمداران در کشور، توجه زیادی به محیط زیست سالم ندارند و اگر دارند خیلی اندک و ناچیز است، فرهنگ شهر نشینی خوب و ارزشمند عاملیست که به زیبائی های شهر کابل می افزاید و ما به این زیبائی مطلوب نخواهیم رسید، مگر این که مسؤولانه رفتار نماییم.

این رفتار مسؤولانه مربوط به شهروندان و مسؤولان ذیربط هر دو می گردد تا در برابر چالش ها موجود. فرهنگ ارزشمند محیط زیستی، محصول ارزش ها و محبت در برابر طبیعت سبز را رایج سازند؛ فرهنگ محیط زیست ایده آل، روحیه ایست برای خوب زیستن و سلامت بودن شهروندان کشور ولی با گذر از کوچه و بازار شهر کابل، با عملکرد های روبروی می شویم که فکر می شود شهروندان این جا،خود را دشمن بر طبیعت دانسته اند.

موضوع دیگری که در برابر چالش های محیط زیستی در شهر کابل مهم پنداشته می شود تا توجه به مصؤونیت و سلامتی شهروندان را افزایش دهد و فکر آرام را جهت گردش گری در شهر به وجود آورد ایجاد پارک های سبزه زار و غرس شجره ها توسط هر شهروند در شهر کابل تا موجب کاهش آلودگی هوا، در شهر کابل گردد.

امروز در کشور ما سیاستمداران، اقتصاد دانان و محققان محیط زیست همه در گیر دغدغه ها و گفتمان ها و گفتگو های سیاسی هستند و به چالش اساسی که زندگی مردم را تا بیست سال آینده، به مخاطره خواهد کشاند توجه لازمی ندارند. کمبود آب ها در حال حاضر در حومه های کابل بحثی است که شهروندان کوهسارنشین را به تشویش انداخته است و به یقین کامل میتوان گفت که اگر وضعیت در شهر کابل به همین منوال پیشروی کند، تا بیست سال آینده مردم به قلت جدی آب مواجه خواهند شدند.

وضعیت نا مطلوب در شهر کابل در حال حاضر، محصول بی توجهی فرهنگی و اجتماعی مردم است و می توان گفت، محیط زیست سالم، پاک و گوارا برگرفته شده از جامعه فرهنگی متعالی و انسانی و اسلامی میباشد و از دیدگاۀ جامعه شناسی محیط زیست”مشکلات زیست محیطی ناشی از رفتار اجتماعی مردم است” بنابر این رفتارها، عملکردها و تراوش های فکری مبتنی بر محیط زیست، عامل ارزنده برای حفاظت محیط زیست شناخته می شوند، مشکلات و چالش های موجود که حالا در شهر کابل به چشم می خورد و خشک سالی موسومی، دریا ها، دریاچه ها و تالاب های آبی را با خطر خشکی دایمی مواجه کرده است؛ و می توان گفت که این همه ناشی از عدم اقدامات سازمان های دولتی و خصوصی زیربط و یا عدم مداخله مناسب سیاستمداران در ایجاد طرح ریزی ها، آمادگی ها و برنامه ریزی های محیط زیستی سالم شمرده می شود و از جانب دیگر آگاهی دهی محیط زیستی برای شهروندان کشور، چالشیست که مصؤونیت زیست محیطی را در مخاطره انداخته است و عدم نبودن مضمون تحت عنوان” آموزش محیط زیست و فواید آن در جامعه” و یا عنوان مرتبط به محیط زیست در مکاتب کشور، نوع چالشیست که از نگاه آموزشی مردم در نا آگاهی قرار داده است.

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

اړوندې ليکنې

نظر مو څرګند کړئ