مذاکرات صلح در قطر؛ تعدد ادوار و نگرانی افغان ها!

img

ششمین دور مذاکرات بین نمایندګان طالبان و نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، روز جمعه گذشته در دوحه پایتخت کشور عربی قطر پایان یافت.

هر چند از پیشرفت های نسبی در دور ششم این مذاکرات خبر های به گوش می رسد و همه ابراز امیدواری می کنند که دور هفتم این مذاکرات شاید بتواند پیشرفت های جدی را در این مذاکرات رقم زند، اما با این همه تداوم بیش از حد این سلسله مذاکرات بذات خود برای مردم جنگ زده افغانستان بحث بر انگیز و تا حدی مأیوس کننده است.

بدون شک خبر های امیدوار کننده در مورد پیشرفت های حاصله در این مذاکرات را می توان به فال نیک گرفت و می توان هر چه بیشتر امیدوار شد ولی تداوم شعله های خوفناک جنگ در کشور، حملات پیهم مخالفان مسلح بر اهداف دولتی و غیر دولتی در پایتخت کشور حتی در جریان ماه مبارک رمضان و ادامه سلسله قتل و کشتار مردم بی گناه در خلال درگیری ها، از مواردی اند که هر افغان بادرد و با درک را متأثر می سازد و افغان ها را مجبور می سازد تا تداوم این سلسله مذاکرات را به دیده یأس و نا امیدی بنگرند.

در این میان و در حالیکه برخی ها از پیشرفت ها در روند صلح و مذاکرات صلح خبر می دهند و در مورد نتایج آن ابراز خرسندی می نمایند، عده یی از مردم، سازمان ها و حتی برخی رسانه ها هم که منافع شخصی و گروهی خود را در ادامه جنگ و خون ریزی در افغانستان می دانند، به تبلیغات هدفمندی علیه پروسه صلح می پردازند و با بهانه های مختلف مردم این کشور را از صلح و ختم جنگ می هراسانند.

چنانچه برخی از رسانه های غربی که برای مردم افغانستان به زبان خود شان، برنامه می سازند گاه از پامال شدن حقوق زنان در زمان حاکمیت طالبان سخن می گویند و گاه هم از فرهنگ های دیرینه چون کفتر بازی و کاغذ پران بازی که طالبان در زمان حاکمیت شان آن را بنا بر دلایلی ممنوع قرار داده بودند، یاد آوری می کنند و به این ترتیب می خواهند پروسه رسیدن به یک صلح همگانی و پایدار را در افغانستان جنگ زده، به نحوی از انحاء تخریب کنند.

با این همه مردم مظلوم و جنگ زده افغانستان، از سال های متمادی به این سو منتظر شنیدن صدای صلح اند و بی صبرانه انتظار می کشند تا روزی فرا رسد که جنگ در این کشور خاتمه یافته و همه افغان ها با اتحاد و همدلی، کینه و کدورت های گذشته را از اذهان شان زایل سازند و دور هم در یک محور قوی فرا قومی و فرا سازمانی جمع شده، کشور جنگ زده خود را دوباره بسازند. به امید چنین روزی!

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

اړوندې ليکنې

نظر مو څرګند کړئ