دور ششم مذاکرات صلح افغانستان؛ بیم و امید ها!

img

دور ششم مذاکرات صلح افغانستان بین زلمی خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان مقیم قطر در دوحه پایتخت کشور عربی قطر آغاز گردید.

زلمی خلیلزاد و مقامات شورای عالی صلح افغانستان هردو می گویند که از نکات مهم مورد بحث در این دور گفتگو ها آغاز مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان و اعلام یک آتش بس از جانب طالبان است.

این که این بار مذاکرات طالبان و نمایندگان امریکایی چه دست آوردی خواهد داشت و آیا روی نکات مورد بحثی که اعلان نموده اند، به توافقاتی دست خواهند یافت یا خیر، تا حال قبل از وقت است چیزی گفت ولی با توجه به حلول ماه مبارک رمضان از یک سو، خواست اکثریت قاطع ملت از سوی دیگر و حتی تصویب جرگه مشورتی صلح در کابل، بهتر است جوانب درگیر در افغانستان هر چه زود تر روی یک آتش بس، بیش از همه ضروری و حتمی شمرده می شود.

نکته جالب و در خور توجه دیگری که قبل از آغاز دور ششم مذاکرات رسمی بین طالبان و نمایندگان امریکا مطرح است، دید و وادید های است که پس از ختم دور پنجم این مذاکرات بین دیپلومات های بین المللی و نمایندگان طالبان در دفتر قطر این گروه صورت گرفته است که هر چند جزئیات آن با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما با آن هم نمی توان از اهمیت این دیدار ها با توجه به اهمیت شخصیت های مطرح در آن چشم پوشید.

با این همه، نګرانی افغان های مظلوم و جنګ زده از تشدید جنګ ها، حملات و انفجارات در جریان ماه مبارک رمضان و روز های عید بر علاوه سایر ایام سال، به دلیل افزایش جنگ ها و خشونت ها از یک سو و تداوم بدون نتیجه سلسله مذاکرات از سوی دیگر، افزایش یافته و دیگر از این وضعیت به ستوه آمده اند.

این قوم جنگ زده که بیش از چهار دهه مسلسل را در آتش جنگ سوخته و ساخته اند، به شدت منتظر شنیدن خبر یک آتش بس، صلح و استقرار دایمی در کشور جنگ زده خویش اند و به همین دلیل است که هر دور مذاکرات صلح بین نمایندگان طالبان و زلمی خلیلزاد را همه ملت اعم از خورد و بزرگ با شور و شعف زاید الوصفی و با امید واری رسیدن به یک نتیجه ملموس تعقیب می کنند.

و این است در مرحله آغاز دور ششم این مذاکرات، یک بار دیگر مردم کشور امیدوارند روی آنچه آجندای این دور مذاکرات خوانده شده، توافقی صورت گیرد و به این ترتیب راه تحکیم یک صلح و استقرار در کشور مساعد گردد.

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

اړوندې ليکنې

نظر مو څرګند کړئ